yrsdtrdxtydyf

مسئول واحد : مرتضی بصیر

زمان مراجعه بیمار :
بعد از گرفتن اطلاعات اولیه در مورد معیشت بیمار به صورت نامحسوس و محرمانه با معتمد محله یا روستای بیمار که رابطین دائمی بنیاد هستند تماس حاصل می شود تا از میزان محرومیت بیمار اطمینان حاصل شود.سپس با توجه به میزان محرومیت اعلام شده نسبت به تامین هزینه دارو و درمان به شرح ذیل اقدام می شود .
اقدامات لازم شامل :
1- معرفی به مراکز درمانی یا پزشکان طرف قرارداد دارالشفاء در شهرستانهای دیگر . 
2- تامین جا و مکان برای بیماران که عازم مشهد مقدس می باشند جهت بیتوته . 
3- برعهده گرفتن تمام یا بخشی از هزینه دارو و درمان بیمار محروم (به صورت ارجاء بصورت نامه نگاری و بدون پرداخت وجه نقد به بیمار).
-اگر بیمار مراجعه مکرر داشته باشد و طی مدارک پزشکی ارائه شده و بررسی پزشک درمانگاه مشخص شود که فرد مراجعه کننده به دارو و درمان مستمر یا دوره ای نیاز دارد و محروم نیز می باشد برای وی پرونده حمایتی تشکیل و هزینه های هر دوره بیمار بعد از مشخص شدن حامی به صورت کامل تامین می گردد. 
-بازدید از محل زندگی بیمار و مشاهده حضوری وضعیت و زندگی وی قبل از تشکیل پرونده و جهت حصول اطمینان از میزان محرومیت و پایش وضعیت در حین درمان .


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس :
32721002 - 056   داخلی 213