yrsdtrdxtydyf

به گزارش روابط عمومی دارالشفاء به رسم همه ساله در روز 23 فروردین که مصادف است با روز دندانپزشک از کلیه دندانپزشکان محترمی که با دارالشفاء امام حسین (ع) همکاری دارند تقدیر و تشکر گردید.

بر پایه این گزارش مدیر عامل این مرکز همراه تنی چند از همکاران جهت تقدیر از دکتر ابراهیمی به شهر سه قلعه رفته و از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

در این دیدار که شهردار و رئیس شورای شهر سه قلعه نیز حضور داشتند از همکاری صمیمانه ای که جناب آقای دکتر ابراهیمی با دارالشفاء امام حسین (ع) داشتند تقدیر و به رسم یادبود هدیه ای را به ایشان تقدیم کردند.

پس از این دیدار در جلسه ای که در دارالشفاء به همین جهت برگزار شده بود شرکت نموده و از زحمات کلیه دندانپزشکان محترمی که در دارالشفاء زحمت می کشند تقدیر نمودند

سپس به مطب خانم دکتر دهقان که ایشان نیز همکاری تنگاتنگی با دارالشفاء دارند حضور یافته و به ایشان نیز روز دندانپزشک را تبریک گفته و هدیه ای را به رسم یابود به ایشان اهدا نمودند.