yrsdtrdxtydyf

مدیر عامل دارالشفاء و تعدادی از کارکنان دارالشفاء امام حسین (ع) از مرکز توانبخشی آموزشی معلولان ذهنی زیر پانزده سال بشارت مهر بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دارالشفاء امام حسین (ع) صبح روز چهارشنبه مورخ 4/5/96 مدیر عامل و جمعی از کارکنان این مرکز جهت ملاقات با معلولان ذهنی زیر 15 سال به مرکز مرکز توانبخشی آموزشی معلولان ذهنی زیر پانزده سال بشارت مهر

شهرستان فردوس بازدید کردند.

در این دیدار که با استقبال مسئولین مرکز بشارت مهر مواجه گردید از قسمت های مختلف مجموعه بازدید به عمل آمد.

مدیر عامل دارالشفاء ضمن خداقوت به مسئولین و مددجویان این مرکز یادآور شد که کمک به همچنین افرادی خیر دنیا و آخرت را برای شما سرپرستان عزیز به همراه دارد.

همچنین مدیر عامل دارالشفاء تقبل نمود که جهت هزینه های دارویی و درمانی بیماران کم توان ذهنی ، فلج مغزی ، اوتیسم  نهایت مساعدت و کمک را داشته باشد .