yrsdtrdxtydyf

به گزارش روابط عمومی دارالشفا شب چهارشنبه اعضای هیئت مدیره همراه مدیرعامل دارالشفا جهت عرض خداقوت به مطب دکتر جاجرمی رفته و از خدمات ارزنده ای که جهت همشهریان به ویژه قشر محروم منطقه انجام میدهند تقدیر و تشکر نمودند

سیدمهدی علیپرست در این دیدار ضمن تشکر  از خانم دکتر جاجرمی و دکتر علیزاده جهت خدمت رسانی به قشر محروم منطقه از کمک های همیشگی این دو بزرگوار به دارالشفای امام حسین(ع ) از همان روزهای ابتدایی تاسیس دارالشفا تقدیر و تشکر نمود

در ادامه خانم دکتر جاجرمی ضمن تشکر از کلیه اعضای هیئت مدیره که زحمت کشیدن و به مطب ایشان امده اند گفت که در سال 82 که برای تاسیس دارالشفاء داشتند از مردم کمک جمع میکردند با خودم گفتم که این کار به پایان نمیرسد وبعد از مدتی مسئول هایش دلسرد خواهند شد ویا از مسیر اصلی اش منحرف خواهد شد ولی الان متوجه شدم که نه تنها دلسرد و یا از مسیر خود منحرف نشده که هر روز هم دارد پیشرفت میکند و واقعا وقتی کسی به ما مراجعه میکند و درخواست کمک میکند و ما آنها را به دارالشفا معرفی می نمائیم متوجه میشوم که دارالشفا به محرومین واقعی کمک می کند و همان پولی که خیرین به آنجا اهدا میکنند به دست محرومین واقعی می رساند

در ادامه جناب اقای دکتر علیزاده هم گفت که اصلا راضی به زحمت نبوده ایم که به اینجا بیایید و ما باید خدمت شما میرسیدیم و تشکر نمود از تمام خدمت هایی که دارالشفا جهت رفع محرومیت زدایی انجام میدهد و گفت که من هر زمان که کمکی به 

دارالشفا کردم خداوند ده برابر بهم داده و همیشه از جان و دل این کار را انجام میدهم