yrsdtrdxtydyf

دارالشفاء امام حسین (ع) فردوس نامی آشنا و مورد اعتماد برای فردوسی های مقیم مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی دارالشفای امام حسین(ع) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی از کارکنان این مرکز روز جمعه 13 مرداد 96 در مراسم دعای ندبه فردوسی های مقیم مشهد واقع در تکیه فردوسی ها شرکت کرده و از ثواب دعا مستفیض شدند .

در این مراسم و پس از پایان دعای ندبه مدیر عامل دارالشفاء به ایراد سخنرانی پرداخت و عملکرد دارالشفاء را در چند سال اخیر برای همشهریان عزیز در مشهد مقدس بیان نمود و از چشم انداز دارالشفاء و ساخت کلینیک تخصصی نیز سخنانی ایراد نمود.

سپس کلیپ اقدامات دارالشفاء برای محرومین پخش گردید که همشهریان و تعدادی از زائرین امام رضا (ع) که در جلسه حضور داشتند تحت تاثیر قرار گرفتند. سپس لوح تقدیری به حاج آقای جعفری ریاست محترم هیئت امنای تکیه فردوسی های مقیم مشهد به جهت همکاری های تنگاتنگی که با این مرکز دارند اهدا گردید.

در انتهای جلسه فردوسی های مقیم مشهد مقدس قول همکاری بیشتر و فراتر جهت پیشبرد اهداف عالیه دارالشفاء را دادند