yrsdtrdxtydyf

به گزارش روابط عمومی دارالشفای امام حسین (ع) جلسه ای در روز دوشنبه مورخ  96/06/11 در محل دفتر جناب آقای دکتر مهدی درخشان  معاونت  درمان سازمان تامین اجتماعی کشور  با حضور اعضاء جمعیت فردوسیهای مقیم تهران  واعضا ء هیا ت مدیره و مدیر عامل دارالشفاء امام حسین (ع) که با پیگیری ومساعدت  جناب آقای کاظم دارابیترتیب داده شده بود برگزار گردید.

در این جلسه  جناب آقای  دکتر امیر حسنخانی نماینده محترم مردم فردوس ؛ سرایان؛بشرویه و طبس در شورای اسلامی ، جناب آقای مهندس توسلی معاونت امور مجلس در مناطق آزاد کشور ،دکتر مهدی درخشان معاونت درمان  تامین اجتماعی کشور ،جناب آقای مهندس تکفلی از فرهنگیختگان تهران ،جناب آقای مهندس افخمی معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی ؛جناب آقایان دارابی؛اخگری ,لالویی و حقیقی نیز  حضور داشتند.

در ابتدای جلسه  سید مهدی علی پرست مدیر عامل دارالشفاء امام حسین (ع) گزارش کامل از فعالیتهای این بنیاد خیریه وهمچنین ضروت توسعه دارالشفاء تحت عنوان کلینیک تخصصی ارائه نمود

سپس مهدی آزمایش رئیس هیات مدیره دارالشفاء  در رابطه با طرح خو د کفایی این بنیاد مطالبی ایراد نمودند و تاکید نمود که این بنیاد هیچ گونه کمک دولتی  دریافت نمیکند

در ادامه  اعضاء حاضر در جلسه که همگی از نخبگان و فرهیختگان شهرستان فردوس بودند  ضمن تشکر فراوان از زحمات و فعالیتهای دارالشفاء در جهت کمک به امر دارو و درمان بیماران محروم و سرطانی نظرات ارزشمندی ارائه نمودند که مورد توجه هیئت مدیره دارالشفا قرار گرفت که بعه عنوان مثال  آقای مهندس  توسلی  بر لزوم استفاده از یارانه های  دولتی در امر درمان بیماران محروم تاکیید داشتند .

سپس دکتر امیر حسنخانی بر توسعه دارالشفاء و ایجاد اشتغال در این کلینیک تخصصی و استفاده از بیمه مکمل مطالبی بیا ن فرمودند وهمچنین نوید راه اندازی سی تی اسکن و mri را در شهرستان فردوس را به زودی زود دادند.

همچنین  مهندس تکفلی  در این جلسه ارتباط خیر با بخش دولتی و استفاده از امکانات  دولتی را ضروری دانستند.

آقای دکتـرمهدی درخشان نیز گردشگری سلامت  را یکی از کارهای مهم دانست که باید در شهرستان فردوس انجام گردد و کارهای بخش دولتی را که در شهرستان فردوس بر زمین مانده را بررسی و بر اتمام سریعتر آنان تاکید کرد

وی همچنین یاد آور شد برای  درمانگاه دارالشفاء باید برنامه ریزی اساسی انجام گردد تا بتواند سریعتر به نقطه هدفی که برای آن ایجاد شده است برسد.

 

در انتهای جلسه آقای مهندس افخمی  نگاه اقتصادی در امور خیریه را لازم دانست و گفت باید کاری کنیم  که خیریه ها روی پای خودش فعالیت نمایند.