yrsdtrdxtydyf

به گزارش روابط عمومی دارالشفا  روز یکشنبه مورخ 11/06/96 ریاست هیا ت مدیره به همراه مدیر عامل دارالشفاء امام حسین (ع) ملاقاتی درتهران با آقای مهندس حبیب اله حداد اولین فرماندار بعد از انقلاب شهرستان فردوس داشتند.

در این ملاقات سید مهدی علی پرست گزارشی مختصر از روند فعالیت بنیاد خیریه و دارالشفای امام حسین (ع) فردوس بیان نمود.

در ادامه  مهدی آزمایش رئیس هیئت مدیره دارالشفا اهمیت  و نیاز  به توسعه دارالشفاء  در شهرستان را را یا د آوری نمود و گفت با توجه به خشکسالی های اخیر و افزایش آمار افراد مبتلا به سرطان توسعه دارالشفای امام حسین (ع) به یک نیاز جدی برای شهرستان تبدیل شده است.

در پایان  مهندس حداد از تلاشهای  بی دریغ دارالشفا در بحث کمک به افراد محروم و سرطانی تقدیر و تشکر نمود و رهنمودهای بسیار ارزشمند در جهت ارائه کار این مرکز ارائه نمود.

 

وی همچنین با توجه به افزایش سرطان پستان در زنان منطقه  خراسان جنوبی لزوم آموزش به این قشر از جامعه را یا د آور شد.و تقاضای برگزاری کلاس های آموزش برای بانوان منطقه نمود .