انفورماتیک

مسئول واحد : مرتضی بصیر

برخی از فعالیت های واحد :
پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری اتوماسیون و رایانه ها ، برقراری و پشتیبانی شبکه داخلی بنیاد و توسعه متدها و روش های موجود.
ایجاد بستر مناسب در جهت تولید محتوی الکترونیکی و فناوری جهت نیل به بالاترین سطح مدیریت سیستمی.
برقراری امنیت درون سازمانی و برون سازمانی در حیطه انتقال داده در بستر شبکه.
طرح ریزی و پیگیری طرح های فناورانه.
تلفن تماس :
32721002 - 056  داخلی 214