اداری

مسئول واحد : حامد آبیار

برخی از فعالیت های واحد :انجام کلیه امور مربوط به نامه نگاری و دبیرخانه ، صدور احکام ماموریت اداری و آمبولانس ، بررسی و گزارشگیری ساعات کاری پرسنل و انجام امور مربوط به بایگانی
تلفن تماس :
056-32721002   داخلی 206