همايش بزرگ فردوسي ها

همايش بزرگي جهت فردوسي هاي مقيم تهران، مشهد و بيرجند در فردوس برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي دارالشفاي امام حسين (ع) همايشي با رويکرد ارائه خدمات و فعاليت هاي دارالشفاي امام حسين (ع) فردوس  جهت فردوسي هاي مقيم شهرهاي ديگر به ويژه تهران در ماه محرم در شهرستان فردوس برگزار خواهد شد.

مديرعامل دارالشفاء امام حسين(ع) اعلام کرد جهت پيگيري امورات به همراه رئيس هيات مديره سفري به تهران داشته ودراين ماموريت جلسه اي با جمعيت فردوسيهاي مقيم تهران و هيئت امناء موسسه (دستان مهربان) انجام گرديد که بعد از بحث و تبادل نظر مقررگرديد همايشي در روز سه شنبه مورخ 27شهريور97 مصادف باهشتم محرم  با حضور فردوسيهاي مقيم تهران، مشهد و بيرجند درمحل تالار محراب فردوس برگزار گردد.

دراين جلسه آقايان مهندس کفيلي، مهندس شبنم زاده ، مهندس هادي ضامن ، آقايان دارابي، لالويي، حقيقي، پرتوي، قاسميان و حيدري که از فردوسي هاي محترم مقيم تهران مي باشند حضور داشتند که پيشنهادهاي سازنده ديگري جهت رشد و شکوفايي بيشتر دارالشفاي امام حسين (ع)  ارائه نمودند.