دیدار با ریاست بانک قرض الحسنه مهر ایران

دیدار مدیر عامل دارالشفاء و تنی چند از همکاران با آقای دباغ ریاست جدید بانک قرض الحسنه مهر ایران

به گزارش روابط عمومی دارالشفای امام حسین (ع) صبح روز سه شنبه مدیر عمل دارالشفا به همراه تنی چند از همکاران جهت عرض تبریک انتصای خدمت آقای دباغ ریاست جدید بانک قرض الحسنه  مهر ایران رسیدند

سید مهدی علیپرست ضمن تبریک انتصاب ایشان و تشکر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که به راستی بانکداری اسلامی را اجرا می نمایند خواستار خدمات بیشتر به بیماران معرفی شده از طرف دارالشفای امام حسین (ع) جهت ارائه تسهیلات قرض الحسنه به این عزیزان شد