همایش دستان شفا برگزار شد

همایش دستان شفا برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی دارالشفاء امام حسین(ع)همایش دستان شفا با مشارکت خیریه دستان مهربان تهران ، مجمع فردوسیهای مقیم تهران  و دارالشفاء امام حسین(ع) شهرستان فردوس در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد برگزار شد.
این همایش درروز سه شنبه 27شهریور مصادف با هشتم محرم الحرام ویژه خیرین و فردوسیهای مقیم تهران- مشهد- بیرجند وسایرشهرهای دیگر برگزارگردید.
در ابتدای جلسه سید مهدی علیپرست مدیر عامل دارالشفاء هدف ازبرپایی این همایش را آشنایی هرچه بیشتر با خیریه های فوق الذکر عنوان کرد . وی همچنین مهمترین اولویت کاری دارالشفاء را حضورمتخصصین دراین مرکز وهمچنین ساخت کلینیک تخصصی عنوان و خواستار مساعدت هر چه بیشتر مسئولین وخیرین شد.
سپس امام جمعه  محترم حاج آقای بابایی از خدمات ارائه شده توسط خیریه دستان مهربان ودارالشفاء امام حسین(ع) به محرومین تشکر وازمردم خواست همکاری خود را با این نهادهای مردمی  ادامه دهند، درادامه فرماندار محترم فردوس از نرم افزار تهیه شده جهت کلیه خیریه های شهرستان با هدف تجمیع  نیازهای محرومین و تنظیم مراجعین محروم به خیریه ها صحبت نموده و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال به بهره برداری برسد.
همچنین جناب آقای دارابی از خیریه دستان مهربان ضمن تشکرازبرگزاری این همایش فعالیت های این خیریه را برشمرد وهمکاری همه جانبه خود را با دارالشفاء امام حسین اعلام نمود.
در انتهای همایش نیز دکتر محمد جعفر مدبر عزیزی به عنوان سخنران جلسه به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی یک سری اصول و سیاست های کلی که برای دارالشفای امام حسین (ع)  از ابتدا برنامه ریزی گردیده بود را عنوان که عبارت بود از:
1-  ارائه خدمات درمانی به محرومین با توجه ویژه قشر محروم و مستضعف با حفظ کرامت انسانی
2-  ارائه خدمات درمانی به محرومین و توسعه خدمات درمانی غیر مستقیم از قبیل بیمه خدمات درمانی (بیمه دارالشفاء)
3-  تعامل و هماهنگی با سیاست های نظام سلامت مانند نظام پیشگیری بهتر از درمان
4-  ایجاد در برقراری منابع پایدار
5-  توجه به مطالعات آماری و نیازسنجی منطقه
6-  حاکمیت ارزش های اصیل اسلامی در کلیه مراحل برنامه ریزی و اجرای خدمات سلامت به میمنت نام امام حسین (ع)
در این همایش یک کلیپ از خدمات خیریه دستان مهربان پخش گردید  و از کلیپ معرفی کلینیک تخصصی دارالشفای امام حسین (ع) رونمایی گردید که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت